Over ons

Wie, wat en voor wie?

wie wat en voor wie

Vincentius Kortessem is een groep vrijwilligers die tracht steun te bieden aan dorpsgenoten die het materieel moeilijk hebben. We zijn een feitelijke vereniging, onderafdeling van de vzw Sint-Vincentiusvereniging Nationale Raad van België.
We doen dat vooral door, om de 2 weken, een voedselpakket ter beschikking te stellen. Ook kleding, huishoudartikelen, toiletartikelen worden aangeboden. De klanten betalen hiervoor maandelijks een symbolische bijdrage van 2 euro ( administratiekosten). Ook voor kledij wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Andere hulpvragen zijn bespreekbaar. Gezinnen met kinderen genieten extra aandacht.

Samenwerking

Bestrijding van armoede beperkt zich niet tot het bedelen van voedsel maar vergt een veel bredere aanpak. Daarom zoekt Vincentius Kortessem samenwerking met andere partners die zich ook tot onze doelgroep richten. Dit gebeurt o.a. nu al met:

 • OCMW
 • gemeentebestuur Kortessem
 • vzw De Wroeter
 • Timco Fruit nv
 • CAW
 • Chiro jongens Kortessem
 • parochies van Kortessem
 • vzw De Dageraad
 • Alverberg
 • Rode Kruis
 • plaatselijke scholen
 • Depot Margo

Vrijwilligers

Vincentius Kortessem draait op de inzet van vrijwilligers

Bestuur

 • Voorzitter : Marèse Claesen
  Kerselarestraat 15, Kortessem - 0479 36 85 81
 • Penningmeester : Jean Nijs
  Tongersesteenweg 69, Kortessem - 0474 05 52 38
 • Secretaris : Thijsen Monique
  Hasseltsesteenweg 38, Kortessem
 • Raadgever : Goossens Jef
  Boomgaardstraat 45, Kortessem

Historiek

historiek

In de periode tussen de twee wereldoorlogen was er in Kortessem al een Vincentiusvereniging actief, om opnieuw op te starten in de jaren negentig.
Op 20 december 1993 stelde een stichtingsvergadering Mevr. Josée Valkeners aan tot eerste voorzitter.
Tussen 1999 en 2007 nam Mh. Harry van Gemert de fakkel over. Vanaf 2008 is de leiding in de handen van Mevr. Marèse Claesen.
De bedelingen hadden aanvankelijk plaats aan huis bij Harry van Gemert (Vliermaalroot, Wintershoven) om via de pastorij van Guigoven nu onderdak te vinden op de huidige locatie, ter beschikking gesteld door de Gemeente, het oud schoolgebouw te Gauwerstraat 19 in Vliermaalroot.

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik Vincentius Kortessem steunen in zijn werking?
 • Als vrijwillige medewerker, op regelmatige basis of occasioneel.
 • Door een geldelijke bijdrage te leveren
  (rekeningnummer BE50 7350 1906 3518), bij een gift vanaf 40 Euro kunnen we, indien gewenst, zorgen voor een fiscaal attest.
 • Door het schenken van in goede staat verkerende tweedehands boeken, klein speelgoed voor kleuters en peuters.
 • Door het bezorgen van zuivere, draagbare tweedehands kleding, zowel voor kinderen als volwassenen.
Hoe komt Vincentius Kortessem aan het voedsel om uit te delen?

Via de provinciale voedselbank (oa steun van de Europese Gemeenschap), via Depot Margo, via plaatselijke zelfstandigen en grootwarenhuizen, via De Wroeter en door eigen aankopen.

Waar haalt Vincentius zijn centen?

De voornaamste bron van inkomsten vormt de jaarlijkse pannenkoekenslag en tweedehands boekenbeurs (januari). Giften, de maandelijkse administratiekosten van de klanten , avondmarkten, verkoop van kledij, een gemeentelijke subsidie, ondersteuning door Sint-Vincentius Nationaal en Provinciaal…..vullen de kassa verder aan.

Wie steunt ons nog?

Van meerdere plaatselijke en regionale verenigingen of particulieren mogen we financiële als materiële steun ontvangen.

Openingsuren
 • Klanten (bedeling): 2de en 4de woensdag van de maand, van 14u30 u tot 18u00.
 • Schenkers: 1st en 2de dinsdag van de maand, van 9u00 u tot 12u00
  3de, 4de en eventueel 5de dinsdag van de maand, van 14u00u tot 17u00