Koning Boudewijnstichting

Vincentius Kortessem kreeg steun van de Koning Boudewijnstichting, die snel  middelen heeft vrijgemaakt voor armoede- en dak- en thuislozenorganisaties, zodat ze hun kwetsbaar doelpubliek in deze periode van de strijd tegen het coronavirus voort kunnen helpen

Stop huisraad

Huisraad, meubilair en dergelijke kunnen we, door plaatsgebrek, niet langer aanvaarden, verzamelen of opslaan. Het zijn zaken waarmee men ook in de kringloopwinkels terecht kan . Wil men het toch aan ons aanbieden , dan kan dat via een foto: bezorg ons een foto en wij hangen die graag op ons prikbord, met de verwijzing voor de klanten waar en hoe ze het aangebodene kunnen verkrijgen. Klanten met een concrete vraag naar meubels of huisraad helpen we wel op een gepaste wijze; bvb door een specifieke vraag op de website te plaatsen.