Welkom bij Vincentius

Corona en voedselbedeling: wijziging

De tweewekelijkse voedselbedelingen gaan voor onbepaalde tijd niet door. Mensen die dringend voedsel nodig hebben kunnen een noodpakket aanvragen. Hiervoor bellen ze naar de sociale dienst van het OCMW : 011 37 91 40

of mailen naar info@ocmwkortessem.be Er wordt dan afgesproken wanneer u een noodpakket (droge voeding) kunt afhalen aan de deur van het Vincentiushuis. Een noodpakket dient om onmiddellijke nood te lenigen, niet om te hamsteren.

Het Vincentiushuis is gesloten, we kunnen dus ook geen kleding of boeken die men wil schenken in ontvangst nemen. En dit tot nader bericht.

Wie zijn wij

Vincentius Kortessem is een groep vrijwilligers die tracht steun te bieden aan dorpsgenoten die het materieel moeilijk hebben. We zijn een feitelijke vereniging, onderafdeling van de vzw Sint-Vincentiusvereniging Nationale Raad van België. We doen dat vooral door, om de 2 weken, een voedselpakket ter beschikking te stellen. Ook kleding, huishoudartikelen en toiletartikelen worden aangeboden. De klanten betalen hiervoor maandelijks een symbolische bijdrage van 2 euro (administratiekosten). Voor kleding wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Andere hulpvragen zijn bespreekbaar. Gezinnen met kinderen genieten extra aandacht.

Volgende voedselbedeling

.

Openingsuren

Klanten (bedeling): 2de en 4de woensdag van de maand, van 14u30 u tot 18u00.
Schenkers: 1st en 2de dinsdag van de maand, van 9u00 u tot 12u00
3de, 4de en eventueel 5de dinsdag van de maand, van 14u00u tot 17u00