Welkom bij Vincentius

Belangrijk !!!

Vincentius Kortessem stopt, om bouwtechnische redenen, (tijdelijk) alle activiteit op zijn adres in de Gauwerstraat te Vliermaalroot.

De voedselbedeling van 28 oktober valt weg.
Binnengebrachte kleding en boeken kunnen we niet in ontvangst nemen.
Wij hopen op een ander adres opnieuw u te kunnen helpen in de week van 2 november. We informeren u zo snel mogelijk.
Sorry voor het ongemak.

Het bestuur Vincentius Kortessem

voedselbedeling in tijden van corona

De tweewekelijkse voedselbedelingen verlopen voor onbepaalde tijd op een andere manier. We nemen de nodige maatregelen voor uw en onze veiligheid. We bedelen enkel voeding, geen kleding. De bedelingen gebeuren op woensdag en donderdagnamiddag met hetzelfde aanbod.

1 persoon per gezin komt tot aan de deur om het pakket af te halen. U wordt schriftelijk verwittigd wanneer we u kunnen ontvangen. Er zal alleen een pakket voor u klaar staan als wij de dag voor de bedeling een bericht of telefoontje ontvangen van uw komst.

Mensen die geen brief van ons krijgen en dringend voedsel nodig hebben kunnen een noodpakket aanvragen. Hiervoor bellen ze naar de sociale dienst van het OCMW: 011 37 91 40

of mailen naar info@ocmwkortessem.be Er wordt dan afgesproken wanneer u een noodpakket (droge voeding) kunt afhalen aan de deur van het Vincentiushuis. Een noodpakket dient om onmiddellijke nood te lenigen, niet om te hamsteren.

Wie zijn wij

Vincentius Kortessem is een groep vrijwilligers die tracht steun te bieden aan dorpsgenoten die het materieel moeilijk hebben. We zijn een feitelijke vereniging, onderafdeling van de vzw Sint-Vincentiusvereniging Nationale Raad van België. We doen dat vooral door, om de 2 weken, een voedselpakket ter beschikking te stellen. Ook kleding, huishoudartikelen en toiletartikelen worden aangeboden. De klanten betalen hiervoor maandelijks een symbolische bijdrage van 2 euro (administratiekosten). Voor kleding wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Andere hulpvragen zijn bespreekbaar. Gezinnen met kinderen genieten extra aandacht.

Volgende voedselbedeling

Klanten (bedeling): 2de en 4de woensdag en donderdagnamiddag van de maand,

Schenkers ontvangen we graag opnieuw vanaf 4 augustus op de gewone openingsuren , eerste en tweede dinsdag in de voormiddag, derde, vierde en eventueel vijfde dinsdag van de maand in de namiddag. We vragen wel , om de gekende reden, dat één persoon , met mondmasker zich aandient.