Welkom bij Vincentius

Belangrijk !!!

Vincentius Kortessem stopt, om bouwtechnische redenen, (tijdelijk) alle activiteit op zijn adres in de Gauwerstraat te Vliermaalroot.


Binnengebrachte kleding en boeken kunnen we voorlopig niet in ontvangst nemen.
Wij hopen u, spoedig, op een ander adres, opnieuw te kunnen helpen . We informeren u zo snel mogelijk.
Sorry voor het ongemak.

Het bestuur Vincentius Kortessem

voedselbedeling in tijden van corona

Omwille van de corona epidemie en de huisvestingsproblemen kunnen we de tweewekelijkse voedselbedelingen niet langer verzorgen. We nemen de nodige maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Wie absoluut nood heeft aan een voedselpakket neemt contact met de sociale dienst van het OCMW ( in de voormiddag 011 37 91 40). Wij zullen dan de noodpakketten aan huis bezorgen op woensdag 25 november en/of 16 december.

Wie zijn wij

Vincentius Kortessem is een groep vrijwilligers die tracht steun te bieden aan dorpsgenoten die het materieel moeilijk hebben. We zijn een feitelijke vereniging, onderafdeling van de vzw Sint-Vincentiusvereniging Nationale Raad van België. We doen dat vooral door, om de 2 weken, een voedselpakket ter beschikking te stellen. Ook kleding, huishoudartikelen en toiletartikelen worden aangeboden. De klanten betalen hiervoor maandelijks een symbolische bijdrage van 2 euro (administratiekosten). Voor kleding wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Andere hulpvragen zijn bespreekbaar. Gezinnen met kinderen genieten extra aandacht.

Volgende voedselbedeling


Sct.