Wie, wat en voor wie?

Wat eb voor wie?

Vincentius Kortessem is een groep vrijwilligers die tracht steun te bieden aan dorpsgenoten die het materieel moeilijk hebben. We zijn een feitelijke vereniging, onderafdeling van de vzw Sint-Vincentiusvereniging Nationale Raad van België.
We doen dat vooral door, om de 2 weken, een voedselpakket ter beschikking te stellen. Ook kleding, huisraad, toiletartikelen worden aangeboden De klanten betalen hiervoor maandelijks een symbolische bijdrage van 2 euro ( administratiekosten).
Andere hulpvragen zijn bespreekbaar. Gezinnen met kinderen genieten extra aandacht.

Historiek

In de periode tussen de twee wereldoorlogen was er in Kortessem al een Vincentiusvereniging actief, om opnieuw op te starten in de jaren negentig.
Op 20 december 1993 stelde een stichtingsvergadering Mevr. Josée Valkeners aan tot eerste voorzitter.
Tussen 1999 en 2007 nam Mh. Harry van Gemert de fakkel over. Vanaf 2008 is de leiding in de handen van Mevr. Marèse Claesen.
De bedelingen hadden aanvankelijk plaats aan huis bij Harry van Gemert (Vliermaalroot, Wintershoven) om via de pastorij van Guigoven nu onderdak te vinden in een eigen locatie, Gauwerstraat 19 in Vliermaalroot.

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vincentius Kortessem draait op de inzet van vrijwiligers.

Samenwerking

samenwerking

Bestrijding van armoede beperkt zich niet tot het bedelen van voedsel maar vergt een veel bredere aanpak. Daarom zoekt Vincentius Kortessem samenwerking met andere partners die zich ook tot onze doelgroep richten. Dit gebeurt o.a. nu al met:

 • OCMW
 • gemeentebestuur Kortessem
 • vzw De Wroeter
 • Timco Fruit nv
 • CAW
 • Chiro jongens Kortessem
 • parochies van Kortessem
 • vzw De Dageraad
 • Alverberg
 • Rode Kruis
 • plaatselijke scholen
 • ...

Bestuur

bestuur Vincentius Kortessem

 • Voorzitter : Marèse Claesen
  Kerselarestraat 15, Kortessem - 0479 36 85 81

 • Penningmeester : Jean Nijs
  Tongersesteenweg 69, Kortessem - 0474 05 52 38

 • Secretaris : Thijsen Monique
  Hasseltsesteenweg 38, Kortessem

 • Raadgever : Goossens Jef
  Boomgaardstraat 45, Kortessem

Veel gestelde vragen

veel gestelde vragen

klik hier voor de veel gestelde vragen.